Переведення з контракту на бюджет

Порядок переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання

Військова підготовка

Підготовка до конкурсного відбору, конкурсний відбір, правила прийому

Прийом на "спеціаліста" та "магістра"

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра